Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuwe vergelijkende fiche op Mercatus: Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking

Nieuws - 03/10/2022
Op Mercatus is thans een nieuwe vergelijkende fiche beschikbaar over de onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking (procedures zonder bekendmaking en waarvoor onderhandelingen mogelijk zijn).

In de vergelijkende fiches van Mercatus worden de wetsbepalingen met betrekking tot deze thema's vergeleken in de klassieke sectoren, de speciale sectoren en de sectoren defensie & veiligheid. Bij wijze van conclusie vindt u achteraan elke fiche een samenvattende en vergelijkende tabel.

Wat zijn de onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking die kunnen worden gebruikt om dergelijke overheidsopdrachten te gunnen?
 • In klassieke sectoren zullen aanbesteders gebruik kunnen maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • In de speciale sectoren kunnen de aanbestedende entiteiten de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging gebruiken.
 • En voor overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied is de specifieke procedure de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Deze nieuwe vergelijkende fiche licht toe op welke punten deze onderhandelingsprocedures verschillen of vergelijkbaar zijn.

Inhoud van de fiche:

Vergelijkende fiche – Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten – Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking (procedures zonder bekendmaking en waarvoor onderhandelingen mogelijk zijn): Klassieke sectoren – Speciale sectoren – Defensie en Veiligheid
 • Ter inleiding
 • Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking: focus op de klassieke sectoren en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Wat is een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?
  • Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gebruikt?
   • Vijf hypothesen
   • Geschrapte hypothesen
  • Welke bepalingen zijn van toepassing op deze procedure?
   • In de Overheidsopdrachtenwet 2016
   • In het KB Plaatsing klassieke sectoren
   • In het KB Uitvoering (AUR)
   • In de Rechtsbeschermingswet
  • Hoe worden overheidsopdrachten gegund volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?
   • Algemeen principe
   • Raadpleging
   • Wat met spontane en laattijdige offertes?
   • Sluiting
  • De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: een procedure die onderhandelingen per definitie mogelijk maakt!
 • Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking: focus op de speciale sectoren en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
  • Wat is een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging?
  • Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging worden gebruikt?
  • Welke bepalingen zijn van toepassing op deze procedure?
   • In de Overheidsopdrachtenwet 2016
   • In het KB Plaatsing speciale sectoren
   • In het KB Uitvoering (AUR)
   • In de Rechtsbeschermingswet
  • Hoe worden overheidsopdrachten gegund volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging?
   • Algemeen principe
   • Raadpleging
   • Wat met spontane en laattijdige offertes?
   • Sluiting
  • De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging: een procedure die onderhandelingen per definitie mogelijk maakt!
 • Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking: focus op defensie en veiligheid en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  • Wat is een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking?
  • Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden gebruikt?
  • Welke bepalingen zijn van toepassing op deze procedure?
   • In het KB Plaatsing defensie en veiligheid
   • In het KB Uitvoering (AUR)
   • In de Rechtsbeschermingswet
  • Hoe worden overheidsopdrachten gegund volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking?
   • Algemeen principe
   • Raadpleging
   • Gunning
   • Sluiting
  • De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: een procedure die onderhandelingen per definitie mogelijk maakt!
 • Om verder te gaan
  • De voorwaarden voor het starten van de onderhandelingen
  • Het onderwerp van de onderhandelingen en de beperkingen ervan
  • Onderhandelingstechnieken
 • Samenvattende en vergelijkende tabel
Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle vergelijkende fiches.