Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: actualisering van de artikelsgewijze commentaren bij artikelen 59 tot 64 van het KB Plaatsing speciale sectoren (Indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes)

Nieuws - 10/01/2023

De artikelsgewijze commentaren bij de artikelen 59 tot 64 van het KB Plaatsing speciale sectoren zijn volledig bijgewerkt door Christophe Dubois, advocaat bij Equal (Brussel), onder meer op basis van recente rechtspraak en doctrine.

Artikelen 59 tot 64 vormen Hoofdstuk 10 van Titel 1 van het KB van 18 juni 2017. Ze regelen de kwestie van de “indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes”:

  • Artikel 59 heeft betrekking op de inhoud van de uitnodigingen van de kandidaten die geselecteerd werden voor het indienen van een offerte.
  • Artikel 60 beschrijft de indieningsmodaliteiten voor de aanvragen tot deelneming en offertes.
  • Artikel 61 herinnert aan de regel die stelt dat een ondernemer niet meer dan één enkele aanvraag tot deelneming aan de opdracht of een enkele offerte per opdracht kan indienen (althans in sommige procedures).
  • Artikel 62 preciseert dat bij procedures in twee fasen enkel de geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen.
  • Artikel 63 gaat over het indienen van de aanvragen tot deelneming en van de offertes alsook over de verdaging van de datum en het uiterlijke tijdstip van indiening.
  • Artikel 64 beoogt de kwestie van de verbintenistermijn van de inschrijvers ten opzichte van de aanbestedende entiteit (zoals van toepassing in sommige procedures).

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.