Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten? 
 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 Marchés publics - Jurisprudence 2017
 
Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2018 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2018 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 46 Franstalige en 53 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 17 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren
 
Met meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten


 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Vlaamse overheid betaalt ruim 40 procent minder verwijlintresten

Nieuws - 15/02/2019

De Vlaamse overheid heeft haar facturen in 2018 stipter betaald en moest daarom ook minderverwijlintrestenbetalen.

De overheid moest vorig jaar 2,14 miljoen euro aan verwijlintresten ophoesten. Dat is 1,62 miljoen euro of 43 procent minder dan in 2017. Het gebruik van elektronische facturen zou mee verantwoordelijk zijn voor de positieve trend. De verwerking gebeurde veel sneller, waardoor de betaling ook voor 85 procent binnen de wettelijke betaaltermijn viel. De voorbije jaren is het bedrag dat de overheid aan verwijlintresten moet ophoesten steeds gedaald. Zo ging het in 2014, bij de start van de legislatuur, nog om 6,9 miljoen euro. In 2017 was dat bedrag al gezakt naar 3,77 miljoen euro. En vorig jaar zette de dalende trend zich door naar een bedrag van 2,14 miljoen euro. Op vier jaar tijd is er dus sprake van een daling van zo’n 70 procent.

De daling zou er zijn dankzij een combinatie van factoren. Zo is er de digitalisering en uniformisering van de financiële processen binnen de Vlaamse administratie. Ook het gebruik van e-facturatie is fors toegenomen. Voor nieuwe overheidsopdrachten boven de 8.500 euro zijn leveranciers bijvoorbeeld verplicht om elektronische facturen te sturen. Dankzij deforse digitalisering gebeurt de opvolging en de betaling door de Vlaamse overheid ook veel stipter.


Bron:  www.metrotime.be