Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Twee nieuwe vergelijkende fiches op Mercatus: Overheidsopdrachten van beperkte waarde / Bekendmaking en transparantie: de verschillende aankondigingen bekendgemaakt door aanbesteders

Nieuws - 21/03/2022

Op Mercatus zijn thans twee nieuwe vergelijkende fiches beschikbaar:
- Overheidsopdrachten van beperkte waarde
- Bekendmaking en transparantie: de verschillende aankondigingen bekendgemaakt door aanbesteders

In de vergelijkende fiches van Mercatus worden de wetsbepalingen met betrekking tot deze thema's vergeleken in de klassieke sectoren, de speciale sectoren en de sectoren defensie & veiligheid. Bij wijze van conclusie vindt u achteraan elke fiche een samenvattende en vergelijkende tabel.

Inhoud van de fiches:

Vergelijkende fiche - Overheidsopdrachten van beperkte waarde: Klassieke sectoren - Speciale sectoren - Defensie en veiligheid
 • Ter inleiding
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde: focus op de klassieke sectoren
  • Definitie
  • Bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten van beperkte waarde (geen verplichting tot het opstellen van een bestek)
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde: focus op speciale sectoren
  • Definitie
  • Bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten van beperkte waarde
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde: focus op defensie en veiligheid
 • Om verder te gaan
 • Samenvattende en vergelijkende tabel
Vergelijkende fiche - Bekendmaking en transparantie: de verschillende aankondigingen bekendgemaakt door aanbesteders: Klassieke sectoren - Speciale sectoren - Defensie en Veiligheid
 • Ter inleiding
 • Bekendmaking en transparantie: focus op de verschillende aankondigingen die in de klassieke sectoren worden gepubliceerd
  • Vooraankondiging
   • Overheidsopdrachten die de drempel voor Europese bekendmaking bereiken
   • Overheidsopdrachten die de drempel voor Europese bekendmaking niet bereiken en onderworpen zijn aan Belgische bekendmaking
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging van gegunde opdracht
 • Bekendmaking en transparantie: focus op de verschillende aankondigingen die in speciale sectoren worden gepubliceerd
  • Periodieke indicatieve aankondiging
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem
  • Aankondiging inzake de opstelling van een lijst van geselecteerde kandidaten
  • Aankondiging van gegunde opdracht
 • Bekendmaking en transparantie: focus op de verschillende aankondigingen die op het gebied van defensie en veiligheid worden gepubliceerd
  • Europese bekendmaking
   • Vooraankondiging
   • Aankondiging van opdracht
   • Aankondiging van gegunde opdracht
  • Belgische bekendmaking
   • Aankondiging van opdracht
   • Aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerden
   • Aankondiging betreffende het instellen van een kwalificatiesysteem
 • Om verder te gaan
 • Samenvattende en vergelijkende tabellen
Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle thematische fiches en vergelijkende fiches.