Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Actualisering van praktijkvoorbeeld 'Invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor cateringdiensten'

Nieuws - 17/11/2022

Het praktijkvoorbeeld dat de invloed van de coronacrisis op overheidsopdrachten voor cateringdiensten onderzoekt, werd zopas aangevuld en geactualiseerd met de cijfers uit de jaarrekeningen van het boekjaar 2021. In hoeverre hebben de cateringbedrijven het tweede jaar van de coronacrisis doorstaan? En hoe kan men daar als aanbestedende overheid mee omgaan?

Cateringbedrijven hebben tijdens de coronacrisis lange tijd geen maaltijden aan scholen en bedrijfsrestaurants meer mogen leveren. Om de weerslag hiervan te kunnen onderzoeken, analyseerde Pol Verbeke de cijfers van 2019, het jaar vóór de coronacrisis, en 2020 en 2021, de jaren van de coronacrisis.

Het praktijkvoorbeeld werd aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen (balans en resultatenrekening) van het boekjaar 2021 van de vier deelnemers aan de cateringopdracht voor de levering van schoolmaaltijden. Vermits de invloed van de coronacrisis ook nog in 2021 voelbaar was, werden de cijfers van de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 vergeleken en werd een bespreking van de resultaten 2021 toegevoegd in functie van de minimumwaarden die een aanbestedende overheid als financieel selectiecriterium kan hanteren in een overheidsopdracht.

Door de tegenvallende resultaten in 2020 en 2021 blijven aanbestedende overheden voor een dilemma staan. Om te vermijden dat ondernemingen als gevolg van de coronacrisis niet geselecteerd worden, moet een aanbestedende overheid voorzichtig te werk gaan bij de bepaling van de minimumwaarden voor de financiële en economische selectiecriteria. Enerzijds moet ze mogelijke toekomstige faillissementen kunnen inschatten en ondernemingen, die zich in die situatie bevinden, niet selecteren. Anderzijds stelt zich de vraag: hoe kan de aanbestedende overheid toch voldoende ondernemingen met financiële draagkracht selecteren?

Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle praktijkvoorbeelden.