Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikel 70 KB Concessies (Nadere regels voor de uitvoering van de concessie)

Nieuws - 09/01/2023

Tim Bruyninckx schreef voor Mercatus een nieuwe artikelsgewijze commentaar bij artikel 70 van het KB Concessies, onder meer op basis van recente rechtspraak en rechtsleer.

Artikel 70 KB Plaatsing en Uitvoering Concessies omvat twee luiken:

 • Een eerste luik, vervat in § 1 van het artikel, betreft de mogelijkheid voor een aanbesteder om te voorzien in de concessiedocumenten dat de bepalingen die de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken beheersen (zoals bepaald in KB Uitvoering Overheidsopdrachten 2013) ook van toepassing zijn op de uitvoering van concessies voor werken.
 • Een tweede luik, terug te vinden in § 2 van het artikel, gaat in op de mogelijkheid in hoofde van de concessiehouder om zakelijke rechten toe te kennen en erfdienstbaarheden en hypotheken te vestigen.

Meer concreet gaat de artikelsgewijze commentaar in op al de volgende aspecten:

 • Toelatingen
 • Leiding en controle
 • Uitvoeringstermijn
 • Ter beschikking stellen van gronden en lokalen
 • Voorwaarden betreffende het personeel
 • Erkenning
 • Organisatie van de bouwplaats
 • Wijzigingen aan de opdracht
 • Spel van de vermoedelijke hoeveelheden
 • Controlemiddelen
 • Dagboek der werken
 • Aansprakelijkheid van de aannemer
 • Middelen van optreden – Vermoeden van bedrog of slecht werk
 • Middelen van optreden – Vertragingsboetes
 • Ambtshalve maatregelen
 • Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten en belastingen die zijn verschuldigd
 • Vondsten tijdens de werken
 • Opleveringen en waarborg
 • Vrijgave van de borgtocht
 • Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering
 • Betalingen
 • Zakelijke rechten en hypotheek