Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Ontdek twee verbeterde functionaliteiten van Mercatus - juli 2023: snel schakelen tussen wetgeving en rechtspraakcommentaren, en tussen Nederlandstalige en Franstalige versies van documenten

Nieuws - 11/07/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Mercatus is uw vertrouwde databank met alle juridische bronnen. Vlot uw weg vinden naar de juiste documenten is van cruciaal belang. Daarom verbeteren wij Mercatus continu. We laten u graag twee interessante nieuwigheden zien:
Snel schakelen van wetgeving naar rechtspraakcommentaren

Sinds januari 2023 was het op Mercatus al mogelijk om snel wetgeving gekoppeld aan rechtspraak te vinden (en vice versa). Bij wetsartikelen betekende dat: een nieuw tabblad met recente relevante rechtspraak. Deze lijst met rechtspraak - op artikelniveau - werd nu aangevuld met verwijzingen naar de rechtspraakcommentaren (van Constant De Koninck) m.b.t. arresten die relevant zijn voor de interpretatie van het artikel:

Snel schakelen tussen Nederlandstalige en Franstalige versies van documenten (voor gebruikers met een tweetalig abonnement op Mercatus)

Sinds begin juli kunnen gebruikers met een tweetalig abonnement op Mercatus heel gemakkelijk switchen tussen de Nederlandstalige en Franstalige versie van een document, via de knop 'Dit document in een andere taal' boven het document:

Tot nu toe was dit al mogelijk voor de Nederlandstalige en Franstalige versies van :

  • wetgeving;
  • rechtspraak.

Deze snelle link tussen de Nederlandstalige en Franstalige versies is nu ook beschikbaar voor :

  • de rechtspraakcommentaren die in beide talen beschikbaar zijn op Mercatus. Dit is het geval voor de rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie en het Grondwettelijk Hof;
  • de thematische fiches. Let op: aangezien de thematische fiches door verschillende auteurs zijn geschreven, gaat het meestal niet om Nederlandstalige en Franstalige versies van precies dezelfde fiche, wel om thema's waarvoor een Nederlandstalige en Franstalige versie bestaat. De beschikbaarheid van thematische fiches in beide talen wordt in 2023 verder uitgebreid;
  • de artikelsgewijze commentaren bij de wetgeving overheidsopdrachten 2016. Ook hier kunnen de NL en FR commentaren verschillen omdat ze veelal geschreven zijn door resp. NL en FR auteurs;
  • de 13 stappen van het stappenplan;
  • heel wat berichten uit de nieuwsrubriek.