Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: thematische fiche 'Klokkenluiders en overheidsopdrachten'

Nieuws - 16/08/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


De regelgeving over de bescherming van klokkenluiders, zoals ingevoerd door Richtlijn (EU) nr. 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden), is bijna volledig omgezet in nationale wetgeving. De Klokkenluidersrichtlijn is ook van toepassing op het gebied van overheidsopdrachten. De nieuwe thematische fiche 'Klokkenluiders en overheidsopdrachten' op Mercatus wil de praktische gevolgen voor zowel aanbestedende overheden als ondernemers bespreken, met name wat betreft de reikwijdte van deze bescherming.

In deze thematische fiche bespreekt expert Christophe Dubois de volgende facetten van de nieuwe regeling:

  • De Europese regelgeving en het doel ervan
  • De omzetting in Belgisch recht
  • Noodzakelijke elementen voor de toepassing van de regelgeving
  • Wie komt in aanmerking voor ‘klokkenluiders’-bescherming?
  • Om welk 'gebied' gaat het?
  • Welke kanalen kunnen voor een melding worden gebruikt?
  • Verduidelijkingen over de openbaar gemaakte informatie
  • Beperking van de aansprakelijkheid

Mercatus-gebruikers kunnen tevens een PowerPoint-presentatie raadplegen die als bijlage bij deze thematische fiche is gevoegd.

Meer thematische fiches? Bekijk ook het overzicht van alle thematische fiches op Mercatus.