Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: thematische fiche 'Toegang tot bestuursdocumenten in het kader van de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten'

Nieuws - 18/09/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


De wetgeving inzake overheidsopdrachten, en met name de Wet Rechtsbescherming voorziet reeds in een ruime mate van transparantie in het kader van overheidsopdrachten. Niettemin is de regeling inzake openbaarheid van bestuur, die voor wat betreft de Vlaamse overheid, vervat zit in het Bestuursdecreet, evenzeer van belang voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten. Onze specialist Tim Bruyninckx vatte voor Mercatus de openbaarheidsregeling samen in een nieuwe thematische fiche.

In de thematische fiche 'Toegang tot bestuursdocumenten in het kader van de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten - Regeling in het Vlaamse Gewest' komen de volgende aspecten aan bod:

  • Toepassingsgebied
  • Inhoud van het recht op toegang tot bestuursdocumenten
  • Uitzonderingen op de openbaarheid van bestuursdocumenten
  • Procedurele aspecten:
    • Indiening van de aanvraag
    • Behandeling van de aanvraag
  • Gebruik van openbaar gemaakte bestuursdocumenten
  • Onmogelijkheid van terbeschikkingstelling en gedeeltelijke terbeschikkingstelling

Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle bestaande thematische fiches op de site.