Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Ontdek de nieuwe functionaliteiten van Mercatus - Najaar 2023: laatst gewijzigde artikelen per wetgevende akte - overzicht aankomende en hangende parlementaire wetgeving - ...

Nieuws - 15/11/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Mercatus is uw vertrouwde databank met alle juridische bronnen. Vlot uw weg vinden naar de juiste documenten is van cruciaal belang. Daarom verbeteren wij Mercatus continu. We laten u graag enkele interessante nieuwigheden zien:

Snel bij zijn in één oogopslag: de functionaliteit laatst gewijzigde artikelen

Sinds 2022 en 2023 is de wetgeving overheidsopdrachten weer volop in beweging. En er zijn nog meer wetswijzigingen op komst dit najaar en in de loop van 2024.

Wijzigingen in de Overheidsopdrachtenwet, in uw ‘favoriete’ KB, ...?
Hoe kan u snel de nieuwigheden in de wettekst consulteren?

Open de akte in Mercatus.
Bovenaan ziet u voortaan een link naar laatst gewijzigde artikelen in deze wettekst:


Na klikken op deze link ziet u:

  • links het overzicht van gewijzigde artikelen op datum van de laatste wijziging van de wettekst;
  • rechts de volledige tekst van de gewijzigde artikelen.


Via de link “sluit dit scherm” gaat u opnieuw naar de volledige wettekst van de wetgevende akte (of het wetsartikel):


 

Noot: u kan ook nog steeds de vorige versie van een (recent) gewijzigd artikel consulteren door te klikken op de link “vorige versies”:

  

Een volledig overzicht van alle aankomende en hangende parlementaire wetgeving

Maar misschien bent u in de wetgeving eerder op zoek naar toekomstige wetswijzigingen? Op Mercatus is daarom sinds kort ook een volledig overzicht van alle ‘Aankomende en hangende parlementaire wetgeving’ beschikbaar. U vindt de link naar dit overzicht voortaan ook in de kolom ‘Wetgeving’ op de homepage van Mercatus:Noot: Dit overzicht handelt over diverse rechtstakken. De aankomende en hangende wetgeving rond overheidsopdrachten vindt u onder ‘Publiek recht’, maar het kan interessant zijn om ook de andere rechtstakken in het oog te houden, zoals:


Kort samengevat: de overige verbeteringen aan Mercatus – Najaar 2023

1) Resultatenlijst: sorteer alle informatiesoorten op datum

Voor alle informatiesoorten (onder de tab ‘Alle’) kan u vanaf nu ook uw resultaten sorteren op datum. Zo krijgt u de meest recente documenten bovenaan de resultatenlijst te zien:


 

2) Resultatenlijst: aanduiding aantal resultaten per informatiesoort

Als u de resultatenlijst filtert op een specifieke informatiesoort, blijft u voortaan zien hoeveel resultaten de andere informatiesoorten tellen. (Tot hiertoe zag u enkel het aantal resultaten van de informatiesoort waarop u gefilterd had.)


 

3) Gedownload bestand krijgt titel van het document

Heeft u een bestand gedownload? De bestandsnaam wordt automatisch ingevuld met de titel van het document uit Mercatus. Zo vindt u het meteen terug op uw computer.
(Met andere woorden: het bewaard document krijgt niet langer automatisch een timestamp of ID als bestandsnaam.)

4) De standaardweergave van de nieuwsrubriek op de homepage bevat nu 8 nieuwsberichten in plaats van 6
5) Verbeterde weergave van de mobiele versie van: