Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: praktijkvoorbeelden bij de borgtochtregeling (zoals gewijzigd door het KB van 4 september 2023)

Nieuws - 12/01/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Met twaalf nieuwe praktijkvoorbeelden illustreert Pol Verbeke de mogelijke impact van de door het KB van 4 september 2023 gewijzigde borgtochtregeling bij overheidsopdrachten.
Nieuwe borgtochtregeling
Met het KB van 4 september 2023 voerde de Belgische regering een gewijzigde borgtochtregeling in die de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot procedures voor overheidsopdrachten moet bevorderen.
Via dit KB werd immers het idee van een verplichte borgstelling verlaten, althans voor opdrachten die vanaf 1 november 2023 worden bekendgemaakt. Het verslag aan de Koning bij het KB stelt: “De aanbesteder wordt aangeraden geen borgtocht op te leggen als dat niet nodig is. Een borgtocht heeft immers financiële gevolgen voor de ondernemer die een deel van zijn liquide middelen geblokkeerd ziet.”
Voorbeelden van opdrachten met de aanbeveling al of niet een borgtocht toe te passen
In zijn nieuwe bijdrage voor Mercatus analyseert Pol Verbeke twaalf voorbeelden (telkens vier opdrachten voor werken, leveringen en diensten). Het betreft opdrachten bekendgemaakt en gegund vóór 1 november 2023, waarbij de vorige borgtochtregeling van toepassing was. Op basis van de nieuwe borgtochtregeling, waarbij de aanbesteder kan beslissen om geen borgtocht te vragen of een lager percentage dan 5 % kan vaststellen, wordt in de praktijkvoorbeelden een aanbeveling vermeld om bij gelijkaardige opdrachten al of niet een borgtocht toe te passen.
Hierbij wordt rekening gehouden met het risico van uitvoering van de opdracht (soort opdracht, opdrachtbedrag, uitvoeringstermijn).

Meer info: Op Mercatus vindt u tevens een overzicht van alle praktijkvoorbeelden.