Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaren bij artikelen 12/1-12/9 en 13 van de Overheidsopdrachtenwet (Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten)

Nieuws - 02/02/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Constant De Koninck schreef voor Mercatus een eerste artikelsgewijze commentaar bij de door de wet van 22 december 2023 toegevoegde artikelen 12/1 tot 12/9, en het door diezelfde wet gewijzigde artikel 13 van de Overheidsopdrachtenwet.

De maatregelen genomen door de wijzigende wet van 22 december 2023 beogen de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot procedures voor overheidsopdrachten te bevorderen.

De belangrijkste nieuwigheden die door deze wijzigende wet in de Overheidsopdrachtenwet, werden ingevoerd, zijn:

  • de nieuwe artikelen 12/1 tot 12/8: het verplicht toekennen, in sommige gevallen, van voorschotten aan kmo’s die wensen deel te nemen aan een overheidsopdracht;
  • het nieuw artikel 12/9: de verplichting om een biedvergoeding toe te kennen aan ondernemingen die op verzoek van de aanbesteder werkzaamheden zoals maquettes of monsters in hun offerte hebben opgenomen;
  • het gewijzigd artikel 13: de verplichting voor aanbesteders om onmiddellijk na de opening van de offertes inschrijvers hun individuele plaats in het voorlopig klassement mee te delen.
Nieuwe artikelsgewijze commentaren:

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop “Commentaar” boven elk wetsartikel.