Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikel 25 Concessiewet (Verbod op mededingingsvertekenende handelingen)

Nieuws - 04/03/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


In een nieuwe artikelsgewijze commentaar bij artikel 25 van de Concessiewet gaat Tim Bruyninckx uitgebreid in op de bijzonder boeiende materie van (het verbod op) mededingingsvertekenende handelingen.

Komen aan bod in de artikelsgewijze commentaar bij artikel 25 Concessiewet:

 • Algemene situering
 • Verbod voor de aanbesteder
 • Voorbeelden van mededingingsbeperkend gedrag in hoofde van de aanbesteder:
  • Keuze van de plaatsingsprocedure
  • Raming van de concessies in functie van het materieel toepassingsgebied van de Concessiewet
  • Doorselectie of trechtering
  • Discriminerende informatieverstrekking
  • Restrictieve selectiecriteria
  • Selectieve gunningscriteria
  • Discriminatoire technische specificaties
  • Prijsonderzoek
 • Voordeel voor de “zittende concessiehouder”
 • Verbod voor de kandidaten en inschrijvers
 • Voorbeelden van mededingingsbeperkend gedrag in hoofde van kandidaten en inschrijvers
 • Identificeren van mededingingsbeperkend gedrag in hoofde van kandidaten en inschrijvers
 • Onderaanneming en mededingingsbeperkend gedrag
 • Mededingingsbeperkend gedrag in hoofde van derden
 • Gevolgen:
  • Gevolgen voor kandidaten of inschrijvers
  • Gevolgen voor personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben
  • Mededingingsrechtelijk verbod voor kandidaten en inschrijvers
  • Gevolgen voor de concessiehouder

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk wetsartikel.