Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Gratis nieuwsberichten

15/01/2019

  • Verwijlintrest blijft 8% voor eerste helft van 2019
    De federale overheid heeft de verwijlintresten voor 2019 aangevuld op publicprocuremtent.be . Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties. Voor de overheidsopdrachten gesloten ...

14/01/2019

03/01/2019

10/12/2018

13/11/2018

22/10/2018

  • Nieuwe thematische fiche: 'Uitgesloten opdrachten'
    Bepaalde opdrachten zijn uitgesloten van de overheidsopdrachtenwetgeving. In deze thematische fiche vindt u een overzicht van deze uitgesloten opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Er wordt eveneens een case besproken. U vindt er ook een ...

15/10/2018

08/10/2018

04/10/2018

  • Actueel: betwiste aanbestedingen
    Baggergroep Jan De Nul betwist het contract dat stroomnetbeheerder Elia toewees voor het stopcontact op zee, de infrastructuur die nodig is om de stroom uit de toekomstige zeewindparken aan land te brengen. DEME werd uitverkoren voor dit contract ...

01/10/2018

Publicaties en opleidingen


 

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017Voor Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2017 hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2017 gewezen arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. Het boek bevat 32 Franstalige en 47 Nederlandstalige arresten van de Raad van State en 11 arresten van het Hof van Justitie. Meer info vindt u op onze webshop.  

Praktijkboek OverheidsopdrachtenMet meer dan 50 voorbeelden ligt de klemtoon in dit boek op de praktijk. Pol Verbeke overloopt de belangrijkste aspecten van de totstandkoming en de uitvoering van een overheidsopdracht. Hij geeft voor elk onderdeel een bondige verwijzing naar de wetsartikels, een overzichtelijke samenvatting van de toepasselijke regels en verhelderende praktijkvoorbeelden. Deze aanpak zal de lezer ongetwijfeld helpen om de theorie beter te begrijpen en toe te passen. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke SectorenOverheidsopdrachtenrecht - Boek II: KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren behandelt het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017. In een eerste deel duiden Constant De Koninck, Peter Flamey en Bart Gheysens de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt hun artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. In het boek wordt rekening gehouden met de nieuwe Europese drempelbedragen geldend voor de periode 2018-2019 en met het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies ("multi-reparatie-KB", BS 18 april 2018). Meer info vindt u op onze webshop.

Kluwer Opleidingen

Al meer dan 1000 deelnemers volgden een opleiding rond overheidsopdrachten bij Kluwer Opleidingen. En de cursus ‘Overheidsopdrachten van A tot Z’ is ondertussen aan haar 39ste editie toe. Daar zijn we best trots op. Opleidingsverantwoordelijken weten dat onze docenten deze materie door en door kennen. Dat vertaalt zich in een hoge deelnamegraad én tevreden cursisten.

Kluwer biedt zowel open kalendertrainingen rond overheidsopdrachten als incompanyopleidingen. Deze laatste worden volledig op maat aangepast aan de wensen van uw team of organisatie.