Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: Toekenning van een voorschot – Aanzienlijke prijsstijgingen in 2022 – Samenvatting en praktijkvoorbeelden

Nieuws - 16/03/2023

Pol Verbeke deelt met ons zijn kennis en ervaring in een nieuwe praktische bijdrage voor Mercatus over de toekenning van een voorschot naar aanleiding van de aanzienlijke prijsstijgingen in 2022. Zes praktijkvoorbeelden tonen een concrete toepassing van de verschillende mogelijkheden die in het KB van 29 november 2022 zijn opgesomd.

Om tegemoet te komen aan de aanzienlijke prijsstijgingen in 2022 mag een aanbestedende overheid (klassieke sectoren) of aanbestedende entiteit (speciale sectoren) sinds 19 december 2022 een voorschot toekennen in een opdracht die reeds in uitvoering is en in een opdracht die bekendgemaakt is. Pol Verbeke vat de toepasselijke regels nog eens samen, zoals de voorwaarden waaronder zo'n voorschot (cf. het KB van 29 november) kan worden toegekend.

Daarna vindt u zes praktijkvoorbeelden met de berekening van de voorschotten in opdrachten die bekendgemaakt zijn vóór 19 december 2022 (datum van inwerkingtreding van het KB). Het gaat over opdrachten die momenteel in uitvoering zijn (geen fictieve voorbeelden).
De voorbeelden zijn een concrete toepassing van de verschillende mogelijkheden die in het KB van 29 november 2022 zijn opgesomd.

Meer info: Op Mercatus vindt u tevens een overzicht van alle praktijkvoorbeelden en een overzicht van alle thematische fiches.