Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: Toekenning van een voorschot – Aanzienlijke prijsstijgingen in 2022 – Samenvatting en praktijkvoorbeelden

Nieuws - 16/03/2023

Pol Verbeke deelt met ons zijn kennis en ervaring in een nieuwe praktische bijdrage voor Mercatus over de toekenning van een voorschot naar aanleiding van de aanzienlijke prijsstijgingen in 2022. Zes praktijkvoorbeelden tonen een concrete toepassing van de verschillende mogelijkheden die in het KB van 29 november 2022 zijn opgesomd.

Om tegemoet te komen aan de aanzienlijke prijsstijgingen in 2022 mag een aanbestedende overheid (klassieke sectoren) of aanbestedende entiteit (speciale sectoren) sinds 19 december 2022 een voorschot toekennen in een opdracht die reeds in uitvoering is en in een opdracht die bekendgemaakt is. Pol Verbeke vat de toepasselijke regels nog eens samen, zoals de voorwaarden waaronder zo'n voorschot (cf. het KB van 29 november) kan worden toegekend.

Daarna vindt u zes praktijkvoorbeelden met de berekening van de voorschotten in opdrachten die bekendgemaakt zijn vóór 19 december 2022 (datum van inwerkingtreding van het KB). Het gaat over opdrachten die momenteel in uitvoering zijn (geen fictieve voorbeelden).
De voorbeelden zijn een concrete toepassing van de verschillende mogelijkheden die in het KB van 29 november 2022 zijn opgesomd.

Meer info: Op Mercatus vindt u tevens een overzicht van alle praktijkvoorbeelden en een overzicht van alle thematische fiches.