Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: thematische fiche ‘Het spanningsveld tussen het inherent voordeel van de zittende opdrachtnemer en het gelijkheidsbeginsel’

Nieuws - 23/05/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Dankzij Sébastien Elst (Deloitte Consulting & Advisory, VUB) kunnen we aan Mercatus een nieuwe thematische fiche toevoegen over het spanningsveld tussen het inherent voordeel van de zittende opdrachtnemer en het gelijkheidsbeginsel.

Bij de start van de aanbestedingsprocedure, en in het bijzonder bij het opstellen van de opdrachtdocumenten, kan men zich over het spanningsveld tussen het inherent voordeel van de zittende opdrachtnemer en het gelijkheidsbeginsel de volgende vragen stellen:
  1. Is ieder inherent voordeel in hoofde van de zittende opdrachtnemer ook een onrechtmatig voordeel?
  2. Vanaf wanneer dient een aanbestedende overheid maatregelen te treffen om het inherent voordeel van de zittende opdrachtnemer te neutraliseren?
  3. Hoe dient een aanbestedende overheid maatregelen te treffen om het inherent voordeel van de zittende opdrachtnemer te neutraliseren?
De Europese of Belgische wetgever voorziet – tot op heden – geen concreet antwoord op deze vragen. Wel kan op basis van Europese en Belgische rechtspraak en rekening houdend met de fundamentele beginselen in de Overheidsopdrachtenwet, die auteur Sébastien Elst in deze thematische fiche helder samenvat, een zekere houvast geboden worden aan aanbestedende overheden en inschrijvers voor het omgaan met deze problematiek.

Meer info: Op Mercatus vindt u tevens een overzicht van alle thematische fiches.