Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: actualisering van de artikelsgewijze commentaren bij artikelen 49 tot 55 van het KB Plaatsing speciale sectoren (Regels van toepassing op de handtekeningen en op de communicatiemiddelen)

Nieuws - 24/03/2023

De artikelsgewijze commentaren bij de artikelen 49 tot 55 van het KB Plaatsing speciale sectoren zijn volledig bijgewerkt door Christophe Dubois, advocaat bij Equal (Brussel), onder meer op basis van recente rechtspraak en doctrine.

Artikelen 49 tot 55 vormen Hoofdstuk 7 van Titel 1 van het KB van 18 juni 2017, dat de regels bevat die van toepassing zijn op de handtekeningen en op de communicatiemiddelen:

  • Artikel 49 herinnert eraan dat het hoofdstuk uitsluitend van toepassing is bij alle plaatsingsprocedures waarbij gebruikt wordt gemaakt van elektronische platformen (zoals bedoeld in artikel 14, § 7 van de Overheidsopdrachten). 
  • Artikel 50 preciseert de voorwaarden die inzake handtekeningen gelden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in functie van het gebruikte soort van procedure.
  • Artikel 51 heeft betrekking op de manier waarop de offertes ondertekend moeten worden en in het bijzonder op het indieningsrapport.
  • Artikel 52 betreft de handtekeningen die in de loop van een gunningsprocedure op de verschillende documenten geplaatst worden. Deze handtekeningen moeten toebehoren aan de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden.
  • Artikel 53 heeft betrekking op computervirussen die in de offertes ontdekt kunnen worden.
  • Artikel 54 preciseert dat de aanbestedende entiteit, zo nodig, voor de communicatie langs elektronische weg, het gebruik van niet-algemeen beschikbare instrumenten en middelen kan voorschrijven, mits zij passende alternatieve toegangsmiddelen aanbiedt.
  • Artikel 55 preciseert dat louter door het feit een aanvraag tot deelneming of een offerte via elektronische weg over te leggen, de kandidaat of inschrijver aanvaardt dat bepaalde gegevens van zijn aanvraag tot deelneming of offerte worden geregistreerd door het ontvangstsysteem.

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.