Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikel 50 Concessiewet (Verplichte uitsluitingsgronden die verband houden met een strafrechtelijke veroordeling)

Nieuws - 29/05/2023

Artikel 50 van de Wet Plaatsing Concessies gaat in op een aantal van de verplichte uitsluitingsgronden die gelden in het kader van de selectiefase van een plaatsingsprocedure. Het gaat om uitsluitingsgronden die, als de aanbesteder vaststelt dat een kandidaat of inschrijver zich daadwerkelijk in een dergelijke situatie bevindt, tot uitsluiting aanleiding moeten geven. Tim Bruyninckx schreef voor Mercatus een zeer heldere toelichting bij deze belangrijke bepaling van de Concessiewet.

De verplichte uitsluitingsgronden bestaan samen naast twee andere uitsluitingsgronden:

 • de (eveneens verplichte) uitsluitingsgronden inzake het niet-betalen van sociale of fiscale schulden, waarvoor we verwijzen naar de recente artikelsgewijze commentaar (eveneens door Tim Bruyninckx) bij artikel 51 Concessiewet; en
 • de facultatieve uitsluitingsgronden, vervat in artikel 52 Concessiewet, waarover binnenkort een artikelsgewijze commentaar van Tim Bruyninckx op Mercatus zal verschijnen.

Inhoud van de artikelsgewijze commentaar bij artikel 50 Concessiewet:

 • De gronden voor verplichte uitsluiting:
  • Deelneming aan criminele organisatie
  • Omkoping
  • Fraude
  • Terroristische misdrijven of activiteiten
  • Witwassen van geld of financiering van terrorisme
  • Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
  • Tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
 • Verzachtingen: corrigerende maatregelen en dwingende redenen van algemeen belang
 • Veroordeling van een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van deze kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft
  • Hoe lang geldt de mogelijkheid tot uitsluiting?
  • Derden op wiens draagkracht de kandidaat of inschrijver beroep doet
 • Bewijsmiddelen
 • Verificatie
 • Verplichte uitsluitingsgronden in de uitvoeringsfase