Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: thematische fiche ‘Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten’ (volledig vernieuwde en uitgebreide fiche)

Nieuws - 09/11/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Praktijken inzake sociale dumping leiden niet alleen tot een schending van de rechten en de uitbuiting van werknemers maar tevens tot een vervalsing van de mededinging. De strijd tegen sociale dumping werd de voorbije jaren dan ook opgevoerd via diverse wettelijke verplichtingen en instrumenten, die onder meer van toepassing zijn bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten. In recente rechtspraak werd de problematiek eveneens zichtbaar.

Daarom herwerkte Constant De Koninck voor Mercatus zijn thematische fiche over de ‘Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten’. In de volledig vernieuwde en uitgebreide fiche komen de volgende aspecten aan bod:

 • de opname van de ratio “omzet/personeelsbestand” in de opdrachtdocumenten als kwalitatief selectiecriterium (cf. o.m. het arrest van de Raad van State van 8 juli 2022, nr. 254.257);
 • de verplichting om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt;
 • de mogelijkheid om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt;
 • de verplichte uitsluiting omwille van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
 • de verplichte uitsluiting omwille van kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
 • de verplichte uitsluiting omwille van fiscale en sociale schulden;
 • de facultatieve uitsluiting in geval van niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht;
 • het vaststellen van abnormaal lage prijzen;
 • de onderaannemingsketen (nazicht van de afwezigheid van uitsluitingsgronden, beperking van de onderaannemingsketen, naleving van de erkenningsvoorwaarden door de onderaannemers);
 • overheidsopdrachten van beperkte waarde die door middel van een aanvaarde factuur geplaatst kunnen worden;
 • de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese drempel;
 • de strijd tegen de sociale dumping in het kader van de concessieovereenkomsten;
 • de strijd tegen de sociale dumping aanbinden in de loop van de uitvoering van de opdracht (loonfiches, aanwezigheidsregistratie, andere indicaties, sancties);
 • bijlage: fraudegevoelige sectoren.

Daarnaast vindt u in de thematische fiche, zoals gebruikelijk, verwijzingen naar de wetgeving, artikelsgewijze commentaren, rechtsleer en andere relevante informatie.

Bekijk ook het overzicht van alle bestaande thematische fiches op Mercatus.