Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: update van de artikelsgewijze commentaren bij artikelen 48-51 KB Uitvoering (Actiemiddelen van de aanbesteder - Ambtshalve maatregelen - Teruggave vertragingsboetes en straffen)

Nieuws - 31/01/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Robin Depoorter en Gitte Laenen (GD&A Advocaten) actualiseerden voor Mercatus vier artikelsgewijze commentaren bij artikelen van het KB Uitvoering (AUR). De artikelen 48 tot 51 betreffen de actiemiddelen van de aanbesteder. Voor de update van deze artikelsgewijze commentaren baseerden de auteurs zich op de recentste rechtspraak en rechtsleer.

Een overzicht:

  • Op basis van artikel 48 van het KB Uitvoering (AUR) kan de aanbesteder in het kader van de uitvoeringsfase – naast het nemen van andere in de AUR voorziene sancties – een in gebreke gebleven opdrachtnemer tijdelijk uitsluiten voor toekomstige overheidsopdrachten van de aanbesteder (voor een periode van drie jaar).
  • Artikel 49 van het KB Uitvoering (AUR) heeft betrekking op de maatregelen die een aanbesteder kan nemen wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht handelingen of afspraken worden ontdekt die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.
  • Artikelen 50 en 51 van het KB Uitvoering (AUR) betreffen de volledige of gedeeltelijke teruggave van vertragingsboetes en straffen. 

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop “Commentaar” boven elk wetsartikel.