Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: praktijkvoorbeelden bij de nieuwe voorschotregeling en de biedvergoeding (zoals ingevoerd door de wet van 22 december 2023)

Nieuws - 16/04/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Pol Verbeke illustreert met enkele nieuwe praktijkvoorbeelden de nieuwe voorschotregeling en de biedvergoeding die door de wet van 22 december 2023 die begin dit jaar in het Belgisch Staatsblad verscheen, werden ingevoerd.

Het doel van de nieuwe wet is de toegang van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot procedures voor overheidsopdrachten te bevorderen. De wet voorziet daarom in de toekenning van voorschotten, de betaling van een biedvergoeding, de mededeling van de individuele plaats in de voorlopige rangschikking en de beperking van de in te dienen documenten en bewijsstukken bij prijsvragen.

De aanbesteder kan in de opdrachtdocumenten bepalen dat een voorschot wordt toegekend (art. 12/1-12/8 Overheidsopdrachtenwet). In sommige gevallen is hij verplicht een voorschot te betalen. Ter illustratie geeft Pol Verbeke 10 concrete voorbeelden, waarbij de voorschotregeling al of niet verplicht van toepassing is. De voorbeelden zijn gebaseerd op recent gegunde opdrachten.

In verband met de verplichte biedvergoeding heeft de wet van 22 december 2023 het nieuw artikel 12/9 ingevoegd in de Overheidsopdrachtenwet. De aanbestedende overheid of aanbestedende entiteit kan via een bepaling in de opdrachtdocumenten, eisen dat de offertes vergezeld gaan van monsters, maquettes, prototypes, tekeningen, andere grafische ontwerpen of enig ander ontwerp in de domeinen van de plastische kunsten, de muzikale kunsten, de cinematografische kunsten of de podiumkunsten. In dat geval voorziet de aanbesteder in de betaling van een biedvergoeding. In de tekst van Pol Verbeke vindt u een voorbeeld waarbij een biedvergoeding mogelijk is.

Meer info: Op Mercatus vindt u tevens een overzicht van alle praktijkvoorbeelden.