Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuwe integrale update van het stappenplan op Mercatus

Nieuws - 23/04/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Het stappenplan op Mercatus is weer volledig up-to-date gebracht naar aanleiding van diverse wijzigingen in de wetgeving/regelgeving in de loop van 2023 en de eerste maanden van 2024.

Het stappenplan benadert de wetgeving overheidsopdrachten vanuit het procedureverloop van een dossier in 13 stappen. Het werd grondig geactualiseerd door onze specialisten Mireille Francotte (wat betreft de federale wetgeving) en Roeland Scheepers (wat betreft de Vlaamse regelgeving). De nieuwigheden en wijzigingen hebben vooral betrekking op de volgende stappen:

Stappenplan: inleiding
→ Verbodsbepalingen – openbare gezagsdragers (door R. Scheepers)
→ Klokkenluiders op het gebied van overheidsopdrachten (door M. Francotte)

Stap 3: Voor overheidsopdrachten bevoegde bestuursorganen (door R. Scheepers)
→ Vlaamse overheid – advies door de Inspectie van Financiën
→ Politiezones – delegatie dooor de politieraad
→ Hulpverleningszones
→ Woonmaatschappijen

Stap 6: Publicatieverplichtingen (door M. Francotte)
→ Wijziging naar aanleiding van de wet van 8 februari 2023 en het KB van 13 augustus 2023

Stap 7: Bestek (door M. Francotte)
→ Biedvergoeding
→ Nieuwe regeling omtrent de borgtocht

Stap 12: Uitvoering van de opdracht (door M. Francotte)
→ Borgstelling
→ Betaling: voorschotten, elektronische facturering

Op de homepage van Mercatus vindt u in de rechterkolom 'Nuttige documenten - Basisinformatie' altijd een rechtstreekse link naar het stappenplan.