Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuwe vergelijkende fiche op Mercatus: de openbare procedure en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging (speciale sectoren)

Nieuws - 18/10/2022

In de reeks met vergelijkende fiches rond de procedures hebben we een nieuwe fiche aan Mercatus toegevoegd over de openbare procedure en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, twee plaatsingsprocedures in de speciale sectoren, die veel overeenkomsten lijken te hebben.

In de eerste plaats hebben de openbare procedure en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging gemeen dat het gebruik ervan door de aanbestedende entiteiten de verplichte bekendmaking van een aankondiging van een opdracht impliceert. En in beide gevallen gaat het om procedures in één fase.
Toch zijn het procedures met hun eigen bijzonderheden en specifieke kenmerken.
Zoals bij andere vergelijkende fiches vindt u achteraan een samenvattende en vergelijkende tabel.

Inhoud van de fiche

 • Ter inleiding
 • Focus op de openbare procedure in de speciale sectoren
  • Wat is een openbare procedure?
  • Wanneer kan de openbare procedure worden gebruikt?
  • Moet het gebruik van de openbare procedure gemotiveerd worden?
  • Hoeveel fasen omvat een open procedure?
  • Hoe worden overheidsopdrachten gegund in een openbare procedure?
  • De openbare procedure: een procedure die onderhandelingen mogelijk maakt?
 • Focus op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging in de speciale sectoren
  • Wat is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging?
  • Wanneer kan de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging worden gebruikt?
  • Moet het gebruik van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging gemotiveerd worden?
  • Hoeveel fasen omvat een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging?
  • Hoe worden overheidsopdrachten gegund in een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging?
  • De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging: een procedure die onderhandelingen mogelijk maakt?
 • Om verder te gaan
  • Hoe zit het met aankondigingen van gegunde opdrachten?
  • Hoe zit het met het UEA?
 • Samenvattende en vergelijkende tabel

Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle vergelijkende fiches.