Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikelen 35, 36 en 37 Concessiewet (Raming van de waarde van concessies)

Nieuws - 02/02/2023

Tim Bruyninckx maakte voor Mercatus nieuwe artikelsgewijze commentaren bij de artikelen 35, 36 en 37 van de Concessiewet, onder meer op basis van recente rechtspraak en rechtsleer. Deze drie artikelen betreffen de raming van de waarde van concessies.

De commentaar bij artikel 35 Concessiewet behandelt daarvan de volgende aspecten :
- de doelstellingen van de raming;
- opmaak van de raming;
- tijdstip van de raming;
- moeilijkheid van de opmaak van de raming;
- te lage raming;
- mededeling van de raming.

Artikel 36 Concessiewet:
- verbiedt de aanbesteder om de toepasselijkheid van de Concessiewet te omzeilen door een 'creatieve ramingsmethodiek';
- verbiedt de aanbesteder daarom ook om concessies te 'saucissoneren';
- verduidelijkt de wijze waarop de raming moet gebeuren in het geval de aanbesteder het instrument van de 'opdeling van een opdracht in percelen' toepast.

De raming van de waarde van concessies hangt ook samen met de raming van de looptijd ervan. In de artikelsgewijze commentaar bij artikel 37 komen de volgende aspecten aan bod:
- maximale looptijd;
- raming van de looptijd;
- looptijd in functie van de recuperatie van investeringen;
- verlenging van concessies;
- bekendmaking van de looptijd.

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.