Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: artikelsgewijze commentaar bij artikelen 35, 36 en 37 Concessiewet (Raming van de waarde van concessies)

Nieuws - 02/02/2023

Tim Bruyninckx maakte voor Mercatus nieuwe artikelsgewijze commentaren bij de artikelen 35, 36 en 37 van de Concessiewet, onder meer op basis van recente rechtspraak en rechtsleer. Deze drie artikelen betreffen de raming van de waarde van concessies.

De commentaar bij artikel 35 Concessiewet behandelt daarvan de volgende aspecten :
- de doelstellingen van de raming;
- opmaak van de raming;
- tijdstip van de raming;
- moeilijkheid van de opmaak van de raming;
- te lage raming;
- mededeling van de raming.

Artikel 36 Concessiewet:
- verbiedt de aanbesteder om de toepasselijkheid van de Concessiewet te omzeilen door een 'creatieve ramingsmethodiek';
- verbiedt de aanbesteder daarom ook om concessies te 'saucissoneren';
- verduidelijkt de wijze waarop de raming moet gebeuren in het geval de aanbesteder het instrument van de 'opdeling van een opdracht in percelen' toepast.

De raming van de waarde van concessies hangt ook samen met de raming van de looptijd ervan. In de artikelsgewijze commentaar bij artikel 37 komen de volgende aspecten aan bod:
- maximale looptijd;
- raming van de looptijd;
- looptijd in functie van de recuperatie van investeringen;
- verlenging van concessies;
- bekendmaking van de looptijd.

U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.