Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: thematische fiche 'Overheidsopdrachten en het EU-staatssteunrecht'

Nieuws - 24/08/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Op Mercatus werd een thematische fiche over overheidsopdrachten en het EU-staatssteunrecht toegevoegd. De Europese bepalingen inzake staatssteun zijn terug te vinden in artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (“VWEU”). Specialist ter zake Tim Bruyninckx licht toe hoe de materiële en procedurele voorschriften van het staatssteunverbod van toepassing kunnen zijn in de overheidsopdrachtenpraktijk.

Zo kan een aanbestedende overheid diensten, werken of goederen aankopen waaraan zij geen behoefte heeft. Of het kan gaan om een aankoop van goederen, werken of diensten die weliswaar beantwoorden aan een behoefte maar die niet aan marktvoorwaarden wordt gedaan, en (direct of indirect) meer kost dan wat een private aankoper zou hebben betaald.

Staatssteun (al dan niet verantwoord) kan bijvoorbeeld worden vastgesteld in het kader van het bijzonder prijs- of kostenonderzoek (cf. art. 36 KB Plaatsing) of in de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht (cf. art. 38 e.v. KB Uitvoering). Maar misschien valt een en ander wel te verantwoorden. Het Europees recht voorziet immers ook heel wat uitzonderingen, waarbij aankopen vanwege overheidsinstanties buiten het staatssteunverbod vallen.

Komen aan bod in de thematische fiche Overheidsopdrachten en het EU-staatssteunrecht:

  • Staatssteunverlening middels overheidsaankopen
  • Naleving van de wetgeving overheidsopdrachten als waarborg tegen steunverlening
  • Niet-naleving van een overheidsopdrachtenprocedure
  • Procedurele aspecten
  • Staatssteun in het kader van het prijsonderzoek
  • Staatssteun in de uitvoeringsfase

Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle bestaande thematische fiches op de site.