Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: thematische fiche 'Het Decreet Grote Projecten en Programma’s'

Nieuws - 04/10/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Op Mercatus werd een thematische fiche over het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's toegevoegd. Dit betreft een tweede fiche in de reeks thematische fiches over publiek-private samenwerking (PPS) die deze zomer werd gestart.

Het Decreet Grote Projecten en Programma’s beoogt een wettelijk kader te scheppen voor bepaalde aspecten van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen. Het decreet beoogt daarbij niet alleen werken (projecten m.b.t. burgerlijke bouwkunde) maar net zo goed projecten m.b.t. diensten en leveringen, zoals IT-projecten. Dergelijke projecten staan er immers om bekend dat ze soms grote faal- en uitvoeringsproblemen teweegbrengen. Het decreet voorziet dan ook dat de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse rechtspersonen voor het beheer van hun grote projecten en grote programma's technieken van risicobeheer en van proces- en projectmanagement moeten gebruiken. Het betreft tenslotte - per definitie - projecten en programma's met een (zeer) grote investeringswaarde.

Auteur Tim Bruyninckx (bedrijfsjurist bij De Werkvennootschap) licht in deze nieuwe thematische fiche de volgende aspecten toe:

  • Risicobeheer en proces- en projectmanagement
  • Onderzoek naar de uitvoeringsvorm(en) en de hierbij aansluitende 'artikel 3-nota' (waarvan het model in bijlage bij deze fiche zit)
  • Voorwaarden voor initiatie en realisatie
  • Informatieverstrekking m.b.t. grote projecten of grote programma's
  • Ondersteuningsautoriteit
  • Evaluatie

In de reeks thematische fiches over PPS op Mercatus zijn ook nog de volgende fiches gepland: DBFM(O) en ESR-neutraliteit.

Op Mercatus vindt u tevens een overzicht van alle bestaande thematische fiches.