Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: toelichting bij de belangrijkste nieuwigheden in het KB van 4 september 2023 (borgtocht, elektronische facturering) + artikelsgewijze commentaren

Nieuws - 06/10/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Op Mercatus vindt u voortaan een uitgebreide toelichting bij het koninklijk besluit van 4 september 2023 dat de regels inzake borgtocht en elektronische facturering door ondernemers bij overheidsopdrachten en concessies heeft gewijzigd. Auteur Constant De Koninck zorgde ook voor nieuwe artikelsgewijze commentaren bij de door dit KB gewijzigde artikelen 25, 33 en 33/1 van het KB Uitvoering (KB AUR).

Het koninklijk besluit van 4 september 2023 (BS 21 september 2023) heeft de borgtochtregeling zoals vervat in het KB Uitvoering (KB AUR) gewijzigd. Het doel is de toegang van kmo's tot procedures voor overheidsopdrachten te bevorderen. Daarnaast werd ook het KB van 9 maart 2022 inzake de e-facturatieverplichting voor ondernemers gewijzigd. Er is beslist de termijn die de inwerkingtreding bepaalt van de verplichting voor ondernemers om hun facturen elektronisch te versturen, te verlengen (van 1 november 2023 naar 1 april 2024) voor overheidsopdrachten en concessies waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro maar hoger dan 3.000 euro. Meer info over dit nieuw KB is nu beschikbaar in de bijdrage van Constant De Koninck: KB van 4 september 2023 (BS 21 september 2023) – Borgtocht – Elektronische facturering – Ratio legis en overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

Ook de volgende artikelsgewijze commentaren werden aangepast op Mercatus:

Snel naar de artikelsgewijze commentaren en recentst gewijzigde artikelen

Artikelsgewijze commentaren op Mercatus kan u ook steeds terugvinden via de tab 'Commentaar' bij elk wetsartikel.
Bovenaan rechts boven het wetsartikel werd onlangs een link toegevoegd naar de 'laatst gewijzigde artikelen in deze wettekst'. Deze nieuwe functionaliteit van Mercatus biedt u dus in één oogopslag de wettekst van alle recentst gewijzigde artikelen per wetgevende akte (bijvoorbeeld in het KB Uitvoering).
De volledige wettekst van artikelen die nog niet in werking getreden zijn, zoals het nieuwe artikel 33/1 van het KB Uitvoering, kan u dan weer vinden via de link 'toekomstige versies' boven het wetsartikel.