Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: actualisering van de thematische fiche 'Borgtocht' (nieuwe regeling vanaf 1 november 2023)

Nieuws - 06/11/2023
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Bart Gheysens actualiseerde voor Mercatus de thematische fiche 'Borgtocht', naar aanleiding van de nieuwe borgtochtregeling die door het KB van 4 september 2023 werd ingevoerd. Dat KB heeft onder meer een impact op het (al dan niet) verplicht karakter van de borgtochtregeling, de berekening van de borgtocht en de vrijgave ervan. De regeling treedt in werking voor opdrachten die vanaf 1 november worden bekendgemaakt.

Met de wijzigingen die door het KB van 4 september 2023 werden aangebracht in het KB Uitvoering overheidsopdrachten van 14 januari 2013 (KB AUR) werd het idee van een verplichte borgstelling verlaten. De federale regering zag het verplicht stellen van een borgtocht immers als een mogelijke hinderpaal voor de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) aan overheidsopdrachten. Via hetzelfde KB werd ook een bekendmakingsformaliteit inzake de borgtocht ingevoerd (cf. nieuw artikel 33/1 KB AUR).

Voor de volgende onderdelen van de thematische fiche 'Borgtocht':

  • Afwijkingen borgtochtregeling
  • Opdrachten waarvoor geen verplichte borgstelling geldt
  • Berekening van de borgtocht
  • Vrijgave van de borgtocht

wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen een regeling voor:

  • opdrachten die voor 1 november 2023 werden bekendgemaakt; en
  • opdrachten die vanaf 1 november 2023 worden bekendgemaakt.

Extra informatie:
- Nieuwsbericht over het KB van 4 september 2023: Borgtochtregels bij overheidsopdrachten versoepeld + aanpassing inwerkingtreding e-facturatieplicht.
- Een uitgebreide toelichting bij de andere nieuwigheden die door dit KB werden ingevoerd in de overheidsopdrachtenwetgeving.
- Naast de thematische fiche over 'Borgtocht' bevat Mercatus nog heel wat andere thematische fiches betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten.