Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Europese aanbestedingsdrempels stijgen vanaf 2024

Nieuws - 17/11/2023
-
Auteur(s) 
Droits Quotidiens Legal Design & Mercatus-redactie


De Europese aanbestedingsdrempels voor 2024 en 2025 zijn bekend. De nieuwe plafonds zijn iets hoger dan de bedragen die nu nog gelden. België zal de bepalingen nog omzetten in nationaal recht.
Drempelbedragen
Opgelet: de opgesomde bedragen zijn exclusief btw!
Hoger dan vandaag
De nieuwe drempelbedragen (2024-2025) zijn hoger dan de huidige (2022-2023). De overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessieovereenkomsten voor openbare werken en diensten die gelijk zijn aan de Europese drempelbedragen of die deze bedragen overschrijden, moeten volgens de Europese regels worden aanbesteed. De nieuwe drempelbedragen gelden voor de opdrachten en de concessies die vanaf 1 januari 2024 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, en voor de opdrachten en de concessies waarvoor (bij gebrek van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking) vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. De nieuwe drempels blijven van toepassing tot en met 31 december 2025.
Tweejaarlijks
De Europese Commissie herbekijkt de bedragen iedere 2 jaar op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden in principe vastgelegd binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), op basis van een korf van munten. Ze worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten. De Europese Commissie controleert iedere 2 jaar de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Als de euro terrein verliest tegenover de andere munten in de korf, dan stijgen de drempelwaarden uitgedrukt in euro. Dat is nu het geval. Wordt de euro sterker, dan gebeurt logischerwijs het omgekeerde.
Rechtstreeks van toepassing
Gedelegeerde verordening 2023/2495 (klassieke sectoren), 2023/2496 (speciale sectoren), 2023/2497 (concessies), 2023/2510 (defensie- en veiligheid) zijn rechtstreeks van toepassing op de lidstaten. Maar België zal de bepalingen traditiegetrouw omzetten in nationaal recht; wellicht zal dit gebeuren in de loop van december. Vanaf 1 januari 2024 vindt u de nieuwe drempelbedragen ook overal terug in de overzichtstabellen, thematische fiches, artikelsgewijze commentaren, modellen, ... op Mercatus.

Bronnen: 
-Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2495 van de Commissie van 15 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, Pb.L. 2023/2495, 16 november 2023. (klassieke sectoren)
-Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2496 van de Commissie van 15 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, Pb.L. 2023/2496, 16 november 2023. (speciale sectoren)
-Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2497 van de Commissie van 15 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels voor concessies betreft, Pb.L. 2023/2497, 16 november 2023. (concessies)
-Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2510 van de Commissie van 15 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, Pb.L. 2023/2510, 16 november 2023. (defensie en veiligheid)