Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw op Mercatus: actualisering van de thematische fiches 'Actiemiddelen van de aanbestedende overheid' en 'Verwijlintresten'

Nieuws - 22/01/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Bart Gheysens actualiseerde voor Mercatus de thematische fiches 'Actiemiddelen van de aanbestedende overheid' en 'Verwijlintresten'. Beide fiches werden verrijkt met talrijke nieuwe verwijzingen naar recente rechtspraak en rechtsleer.

Ter herinnering geven we nog even het inhoudsoverzicht van deze fiches mee:

Inhoud van de thematische fiche 'Actiemiddelen van de aanbestedende overheid':

 • Wetgeving
 • Artikelsgewijze commentaar
 • Verwante begrippen
 • Commentaar
  • In gebreke blijven en sancties
  • Straffen en vertragingsboetes
   • Onderscheid tussen beide rechtsfiguren
   • Straffen
   • Vertragingsboetes
   • Aanrekening van de btw
  • Ambtshalve maatregelen
  • Noot inzake de verbreking van de opdracht
   • Verbreking zoals voorzien in de regeling inzake de klachten en verzoeken
   • Verbreking op grond van de artikelen 61 t.e.m. 62/1 KB Uitvoering
   • Verbreking op grond van artikel 1794 (oud) BW
  • Inkorting verweermiddelentermijn i.k.v. de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden
   • De diverse stelsels van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden
    • De algemene regeling
    • De specifieke regeling voor activiteiten in de bouwsector
    • De specifieke regeling met betrekking tot illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
   • Gevolgen voor de uitvoering van een overheidsopdracht
  • Overige sancties
  • Sancties en maatregelen in geval van afspraken
  • Teruggave vertragingsboetes en straffen
   • Teruggave van opgelegde vertragingsboetes
   • Teruggave van straffen
 • Rechtsleer
 • Rechtspraak

Inhoud van de thematische fiche 'Verwijlintresten':

 • Wetgeving
 • Artikelsgewijze commentaar
 • Verwante begrippen
 • Algemeen
 • Commentaar
  • Opdrachten onderworpen aan het KB AUR 2017
  • En voor opdrachten beneden de 30.000 euro?
 • Overzicht van toepasselijke interestvoeten bij laattijdige betalingen
  • Interestpercentages bij laattijdige betalingen
   • Interestpercentages voor opdrachten gesloten vanaf 8 augustus 2002 tot en met 15 maart 2013
   • Interestpercentages voor opdrachten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013
  • Interestpercentages van toepassing bij schadevergoedingen
 • Rechtspraak

Extra informatie:
Naast deze thematische fiches over 'Borgtocht' bevat Mercatus nog heel wat andere thematische fiches betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten.