Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering

De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - Een interpretatieve benadering 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies komt een team van auteurs rond Eubelius-vennoot Barteld Schutyser met een uitgebreide analyse en interpretatie van die regels.
De aanbesteding van overheidsopdrachten en concessies - een interpretatieve benadering bevat in negen hoofdstukken een uitgebreide en kritische bespreking van zowel de regels inzake de gunning van overheidsopdrachten als inzake de aanbesteding van concessies. De auteurs willen niet alleen die regels toelichten; waar dat nodig is willen de auteurs de regels interpreteren en een werkbare toepassing ervan verdedigen. Het boek bevat geen loutere opsomming van regels, rechtspraak en interessante standpunten uit de rechtsleer. Het is gebaseerd op de eigen opinie, ervaringen, kritische standpunten en opvattingen van de auteurs. Het boek gaat uitgebreid in op zowel de regels in de klassieke als de speciale sectoren. Het bevat, voor het eerst in België, een uitgebreide vergelijkende analyse van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies. Het boek is daarom een onmisbaar naslagwerk voor al wie met overheidsopdrachten en concessies begaan is. Meer info vindt u op onze webshop.
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 

De overheidsopdrachtenwetgeving in pocketformaat? In het Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2024 legt Luc Westhovens niet-specialisten stap voor stap uit wat ze moeten doen en waarop ze moeten letten: van de opstelling van een bestek via de plaatsing tot en met de uitvoering van de opdracht. Ook aanverwante thema's zoals de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten komen aan bod. De informatie wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, relevante rechtspraak en de wetteksten van de Wet inzake Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing en KB Uitvoering. U krijgt bovendien een beknopt en helder overzicht van onder meer het juridisch kader, alle mogelijke plaatsingsprocedures, de toepasselijke uitvoeringsregels en de Europese drempelbedragen. (De nieuwe editie 2024 verschijnt op 18 januari 2024, maar kan nu reeds worden besteld via onze webshop.)


Nieuw rechtspraakoverzicht beschikbaar op Mercatus: Raad van State - derde trimester 2023

Nieuws - 07/02/2024
-
Auteur(s) 
Mercatus-redactie


Op Mercatus werd een overzicht toegevoegd van de belangrijkste arresten van de Raad van State inzake overheidsopdrachten tijdens het derde trimester van 2023. Het overzicht werd deskundig samengesteld door auteur Joke Guns (juriste overheidsopdrachten bij Agoria Brussel).

Rechtspunten die in het Rechtspraakoverzicht van de Raad van State – derde trimester 2023 aan bod komen, zijn:

  • Opstellen bestek – Gelijkheidsbeginsel
  • Uitsluitingsgronden (belangenconflict – (on)partijdigheid)
  • Selectiefase (beroep doen op de draagkracht van een derde, beschrijving criterium “financiële draagkracht”, motivering)
  • Regelmatigheid (motivering)
  • Prijzenonderzoek (prijsverantwoording vragen?, motivering)
  • Gunningscriteria (keuze van de criteria, weging van de criteria, subgunningscriteria en beoordelingselementen, beoordeling prijscriterium, beoordeling kwaliteitscriterium, motivering)
  • Motivering (algemeen)
Op Mercatus kan u ook een lijst van alle reeds verschenen rechtspraakoverzichten - Raad van State raadplegen.