Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande edities van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verschenen als e-book en in papieren formaat zijn nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2017 (e-book en boek), 2018 (e-book en boek), 2019 (e-book en boek) en 2020 (e-book en boek).

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via herkenbare praktijkvoorbeelden, toonaangevende rechtspraak, relevante wetgevingsuittreksels, … Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap naar een juiste, concrete oplossing. Van de opstelling van bestekken, over de uitvoering van de overheidsopdracht, tot de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten. Meer info vindt u op onze webshop.  

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten van Bart Gheysens, Peter Flamey en Constant De Koninck bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Twee nieuwe vergelijkende fiches op Mercatus: Overheidsopdrachten van beperkte waarde / Bekendmaking en transparantie: de verschillende aankondigingen bekendgemaakt door aanbesteders

Nieuws - 21/03/2022

Op Mercatus zijn thans twee nieuwe vergelijkende fiches beschikbaar:
- Overheidsopdrachten van beperkte waarde
- Bekendmaking en transparantie: de verschillende aankondigingen bekendgemaakt door aanbesteders

In de vergelijkende fiches van Mercatus worden de wetsbepalingen met betrekking tot deze thema's vergeleken in de klassieke sectoren, de speciale sectoren en de sectoren defensie & veiligheid. Bij wijze van conclusie vindt u achteraan elke fiche een samenvattende en vergelijkende tabel.

Inhoud van de fiches:

Vergelijkende fiche - Overheidsopdrachten van beperkte waarde: Klassieke sectoren - Speciale sectoren - Defensie en veiligheid
 • Ter inleiding
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde: focus op de klassieke sectoren
  • Definitie
  • Bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten van beperkte waarde (geen verplichting tot het opstellen van een bestek)
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde: focus op speciale sectoren
  • Definitie
  • Bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten van beperkte waarde
  • Regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten van beperkte waarde
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde: focus op defensie en veiligheid
 • Om verder te gaan
 • Samenvattende en vergelijkende tabel
Vergelijkende fiche - Bekendmaking en transparantie: de verschillende aankondigingen bekendgemaakt door aanbesteders: Klassieke sectoren - Speciale sectoren - Defensie en Veiligheid
 • Ter inleiding
 • Bekendmaking en transparantie: focus op de verschillende aankondigingen die in de klassieke sectoren worden gepubliceerd
  • Vooraankondiging
   • Overheidsopdrachten die de drempel voor Europese bekendmaking bereiken
   • Overheidsopdrachten die de drempel voor Europese bekendmaking niet bereiken en onderworpen zijn aan Belgische bekendmaking
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging van gegunde opdracht
 • Bekendmaking en transparantie: focus op de verschillende aankondigingen die in speciale sectoren worden gepubliceerd
  • Periodieke indicatieve aankondiging
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem
  • Aankondiging inzake de opstelling van een lijst van geselecteerde kandidaten
  • Aankondiging van gegunde opdracht
 • Bekendmaking en transparantie: focus op de verschillende aankondigingen die op het gebied van defensie en veiligheid worden gepubliceerd
  • Europese bekendmaking
   • Vooraankondiging
   • Aankondiging van opdracht
   • Aankondiging van gegunde opdracht
  • Belgische bekendmaking
   • Aankondiging van opdracht
   • Aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerden
   • Aankondiging betreffende het instellen van een kwalificatiesysteem
 • Om verder te gaan
 • Samenvattende en vergelijkende tabellen
Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle thematische fiches en vergelijkende fiches.