Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis
 
 

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande edities van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verschenen als e-book en in papieren formaat zijn nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2017 (e-book en boek), 2018 (e-book en boek), 2019 (e-book en boek) en 2020 (e-book en boek).

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via herkenbare praktijkvoorbeelden, toonaangevende rechtspraak, relevante wetgevingsuittreksels, … Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap naar een juiste, concrete oplossing. Van de opstelling van bestekken, over de uitvoering van de overheidsopdracht, tot de erkenning van aannemers en de opdrachten voor rekening van gemeenten. Meer info vindt u op onze webshop.  

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.  

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten
 
Overheidsopdrachtenrecht - Boek III: De uitvoering van overheidsopdrachten van Bart Gheysens, Peter Flamey en Constant De Koninck bevat de gecoördineerde tekst van het KB Uitvoering 2013. Daarin zijn alle wijzigingen die het wijzigend KB van 22 juni 2017 (alsook het wijzigend KB van 15 april 2018) met zich meebrengt, ingevoerd en wordt elk gewijzigd of nieuw artikel gevolgd door het onderdeel van het verslag aan de Koning bij het wijzigend KB dat dit artikel duidt. Onder elk van deze nieuwe of gewijzigde artikelen geven de auteurs hun commentaar. In bijlage zitten een thematisch ingedeelde bibliografie, een uitgebreid trefwoordenregister en een concordantietabel die de huidige versie van het KB Uitvoering 2013 vergelijkt met de oude versie van dat KB (zoals van toepassing op langer lopende opdrachten die nog onder het regime van de overheidsopdrachtenwetgeving 2006 vallen). Meer info vindt u op onze webshop.

Nieuwe vergelijkende fiche op Mercatus: de indiening en opening van aanvragen tot deelneming en offertes

Nieuws - 17/10/2022
Op Mercatus is nu een nieuwe vergelijkende fiche beschikbaar over de indiening en opening van aanvragen tot deelneming en offertes.

De indiening en opening van aanvragen tot deelneming en offertes worden beheerst door specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen. Hieruit blijkt dat, ongeacht de sector waarin de aanbesteder actief is, in procedures met meerdere fases alleen geselecteerde kandidaten kunnen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Deze fiche vergelijkt daarom de regels en voorschriften met betrekking tot de indiening en opening van aanvragen tot deelneming en offertes in de klassieke sectoren, de speciale sectoren en de sector van defensie- en veiligheidsopdrachten.

Inhoud van de fiche
 • Ter inleiding
 • De indiening en opening van aanvragen tot deelneming en offertes: focus op de klassieke sectoren
  • Wie kan een aanvraag tot deelneming of een offerte indienen?
  • In welke taal moet de aanvraag tot deelneming of de offerte worden opgesteld?
  • Moet de aanvraag tot deelneming of de offerte worden ondertekend?
   • Met betrekking tot aanvragen tot deelneming
   • Met betrekking tot offertes
   • Wie tekent en hoe?
   • Bijzonder geval: de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
   • Relevante jurisprudentie met betrekking tot de ondertekening van offertes
  • Hoeveel aanvragen tot deelneming of offertes per ondernemer?
  • Wanneer moet ik de aanvraag tot deelneming of de offerte indienen?
  • Kan de offerte of aanvraag tot deelneming worden gewijzigd?
  • Hoe verloopt de opening van aanvragen tot deelneming of offertes?
 • De indiening en opening van aanvragen tot deelneming en offertes: focus op speciale sectoren
  • Wie kan een aanvraag tot deelneming of een offerte indienen?
  • In welke taal moet de aanvraag tot deelneming of de offerte worden opgesteld?
  • Moet de aanvraag tot deelneming of de offerte worden ondertekend?
   • Met betrekking tot aanvragen tot deelneming
   • Met betrekking tot offertes
   • Wie tekent en hoe?
   • Bijzonder geval: de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
  • Hoeveel aanvragen tot deelneming of offertes per ondernemer?
  • Wanneer moet ik de aanvraag tot deelneming of de offerte indienen?
  • Kan de offerte of aanvraag tot deelneming worden gewijzigd?
  • Hoe verloopt de opening van aanvragen tot deelneming of offertes?
 • De indiening en opening van aanvragen tot deelneming en offertes: focus op defensie en veiligheid
  • Wie kan een aanvraag tot deelneming of een offerte indienen?
  • In welke taal moet de aanvraag tot deelneming of de offerte worden opgesteld?
  • Moet de aanvraag tot deelneming of de offerte worden ondertekend?
  • Hoeveel aanvragen tot deelneming of offertes per ondernemer?
  • Wanneer moet ik de aanvraag tot deelneming of de offerte indienen?
  • Kan de offerte of aanvraag tot deelneming worden gewijzigd?
  • Hoe verloopt de opening van aanvragen tot deelneming of offertes?
 • Om verder te gaan
 • Samenvattende en vergelijkende tabel
Op Mercatus vindt u ook een overzicht van alle vergelijkende fiches.