Een vraag? Een suggestie?
Raadpleeg de help-pagina
Tel: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Formuleer uw vraag

Interesse?

Wenst u wetgeving, arresten en vonnissen, praktische commentaren, nieuwsberichten en modellen en formulieren m.b.t. overheidsopdrachten?

Ontdek Mercatus

Probeer gratis 
 
 

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023

Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2022 
 
In Zakboekje Overheidsopdrachten - Klassieke sectoren 2023 biedt Luc Westhovens een praktische, systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Dankzij z'n praktische insteek gidst het Zakboekje Overheidsopdrachten niet-specialisten stap voor stap in de complexe regelgeving van de overheidsopdrachten. Meer info vindt u op onze webshop

Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021

Overheidsopdrachten - Rechtspraak 2021 
 
Voor Overheidsopdrachten Rechtspraak 2021 (exclusief beschikbaar op Mercatus) hebben Peter Flamey en Constant De Koninck een beredeneerde selectie gemaakt van de in 2021 gewezen arresten van het Hof van Justitie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en de Raad van State met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht. De selectiecriteria voor de keuze van de arresten waren enerzijds de concrete bruikbaarheid ervan voor de rechtspraktijk en anderzijds het individueel casuïstiek overschrijdend karakter. De voorgaande editie van het boek Overheidsopdrachten Rechtspraak, verscheen als e-book en in papieren formaat is nog steeds verkrijgbaar via onze webshop: Overheidsopdrachten Rechtspraak 2020 (e-book en boek). 

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten
 
In het boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten van Pol Verbeke en Peter Streefkerk wordt het inkoopproces getoetst aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren.
Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U krijgt praktische tips om op korte en lange termijn besparingen te realiseren en toch de kwaliteit te verbeteren. Het boek is kortom een leidraad om uw inkoopproces verder te optimaliseren. Met deze kennis zult u uw budget niet alleen juridisch juist maar ook efficiënt en verantwoord beheren.

Artikelsgewijze commentaren Overheidsopdrachtenwet en Concessiewet aangevuld naar aanleiding van Wijzigingswet van 8 februari 2023, met betrekking tot bestuur

Nieuws - 22/02/2023

De artikelsgewijze commentaren bij artikel 14, 62, 85, 92, 163, 165 en 168-1 van de Overheidsopdrachtenwet 2016 en bij artikel 59 van de Concessiewet 2016 werden aangevuld met korte toelichtingen naar aanleiding van de Wijzigingswet van 8 februari 2023, met betrekking tot bestuur.

Ter herinnering: deze wijzigingen betreffen vooral de bepalingen die verwant zijn met het bestuur en de transparantie:

Er werd voorlopig geen bijkomende commentaar voorzien bij de volgende - eveneens gewijzigde - artikelen van de Overheidsopdrachtenwet 2016:

  • Artikel 27 - Overheidsopdrachten geplaatst op grond van internationale voorschriften ► puur formele wijziging
  • Artikel 143 – Aankondiging van gegunde opdracht ► gelijkaardige wijziging als in art. 62 maar dan voor de speciale sectoren
  • Artikel 162 – Van toepassing zijnde bepalingen op overheidsopdrachten van beperkte waarde – Aanvaarde factuur ► gelijkaardige wijziging als in art. 92 maar dan voor de speciale sectoren
U kunt de artikelsgewijze commentaren steeds raadplegen via de knop "Commentaar" boven elk artikel.